مسکالین

مسکالین یکی از انواع مختلف مواد روانگردان و توهم زا است که بر اثر مصرف آن توهمات بصری و اثراتی شبیه به علایم بیماری های روانی بر اثر مصرف مواد ...

مواد مخدر صنعتی

مواد مخدر صنعتی شامل طیف گسترده ای از مواد مخدر، مواد توهم زا، مواد محرک و مواد روانگردان هستند که این مواد شیمیایی در آزمایشگاه های زیر زمینی غیر مجاز ...

کتامین

کتامین یک دارو است که مصرف پزشکی و دامپزشکی دارد و برای بیهوشی یا هوشبری استفاده می شود. این دارو معمولاً در بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد و در ...