ترک آسان سیگار

اگر به یک فرد سیگاری بگویید که سیگار او را کم کم نابود می کند، خواهد دید او نخستین اقدامی که انجام می دهد روشن کردن یک نخ سیگار است. ...

دخانیات

دود دخانیات به تمام اعضای بدن آسیب می رساند. شما می توانید با ترک دخانیات، کنترل سلامت خود را در دست بگیرید. هنگامی که مصرف دخانیات را ترک می کنید، ...

سیگار الکترونیکی (ویپ)

بسیاری از بزرگسالان برای ترک سیگار از سیگار الکترونیکی استفاده می کنند. با این حال، اکثر مصرف کنندگان سیگار الکترونیکی سیگار کشیدن را ترک نمی کنند و در عوض از ...

همه چیز در مورد سیگار

مصرف دخانیات مهم ترین عامل مرگ و میر در جهان است. تنباکو و سیگار حاوی مواد شیمیایی هستند که بیشتر آن ها مواد محرک و سرطان زا هستند. استعمال سیگار ...