اعتیاد به حشیش

حشیش عموماً به عنوان ماری جوانا، علف و علف هرز اشاره دارد. حشیش مخلوطی از برگ خشک، گل و ساقه و دانه گیاه شاهدانه است..حشیش معمولاً به شکل سیگار یا ...

ترک حشیش

حشیش، ماری جوانا، گرس یا علف، بنگ و یا شاهدانه از نام های شناخته شده این ماده مخدر می باشند. حشیش یکی از رایج ترین مواد مخدر غیرقانونی در بین ...