استروئیدها

استروئید یا Steroid نوعی لیپید یا چربی هستند که هورمون های مردانه (تستوسترون) را در بدن افزایش می دهد و به شکل داروهای مصنوعی امروزه بسیار در بازار دیده می ...

ترک استروئیدها

کورتوتن، کورتیکواستروئید یا استروئیدها داروهای شیمیایی هستند که با داشتن شباهت زیادی که به هورمون های کورتیزول دارند منجر به ترشح طبیعی غدد فوق کلیوی می شوند. غالباً این داروها در ...