داروی ترک اعتیاد نالترکسون

نالترکسون تزریقی طولانی اثر یک آنتاگونیست مواد افیونی است، اثرات هروئین و سایر مواد افیونی را مسدود می کند و مصرف هروئین را در مقایسه با دارونما کاهش می دهد. ...

درمان سم زدایی از مواد مخدر

از داروها برای کنترل میل به مواد مخدر، تسکین علائم ترک اعتیاد به مواد مخدر و جلوگیری از عود اعتیاد استفاده می شود. روان درمانی می تواند به افراد مبتلا ...

نالترکسون نالمفن نالوکسون

نالترکسون و نالوکسن آنتاگونیست های رقابتی مواد افیونی هستند. آنها به گیرنده های افیونی متصل می شوند بدون آن که آنها را فعال کنند. از آنجا که این دارو علایم ...