ترک هروئین

هروئین یا دی استیل مورفین پودری سفید رنگ و تلخ مزه، یکی از بیشمار ماده ی مخدر اعتیاد آوری است که از گیاه خشخال به دست می آید و از ...

ﻣﺘﺎدون چیست

متادون بخشی از گروه داروها به نام ایپوئیدها است. پزشکان آلمانی آن را در طول جنگ جهانی دوم ایجاد کردند. پزشکان از آن برای درمان افرادی که درد شدیدی داشتند ...