ترک شیشه

ترکیبات بدست آمده از ماده صنعتی مت آمفتامین یک داروی محرک و بسیار قوی را بوجود می آورد که با نام رایج شیشه شناخته می شود. این ماده حاصل از ماده ...