اعتیاد به تریاک

مواد تریاکی با کاهش تعداد سیگنال های درد که بدن شما به مغز شما ارسال می کند، عمل می کنند. آن ها همچنین نحوه واکنش مغز شما به درد را ...

اعتیاد به مواد افیونی

تریاک و مشتقات آن از‌ جمله معروف‌ترین مواد افیونی هستند. از دیگر مواد افیونی که ناخالصی بیشتری دارند و خطرناک‌تر از تریاک هستند هروئین و کراک هستند. مواد افیونی به ...

ترک مواد افیونی

اعتیاد به مواد افیونی می تواند میل شدید به این ماده را ایجاد کند. اگر افراد معتاد به مواد افیونی به طور ناگهانی مصرف دارو را قطع کنند، ممکن است ...

ترک مواد تریاکی

در ترک مواد تریاکی، ابتدا سم زدایی انجام می شود و در قدم بعدی با استفاده از داروها و درمان های ترکیبی دیگر که طبق نظر درمانگر برنامه ریزی می ...