دکتر بختیاری

دکتر شهرام حسام بختیاری در سال 1377 با درجه بورد تخصصی از دانشکاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل شد و فعالیت حرفه ای و تخصصی خود را در زمینه تشخیص و درمان اختلالات روانپزشکی و نیز بیماری اعتیاد آغاز کرد که از ابتدا متمرکز بر درمان های تخصصی بستری و بیمارستانی بود از جمله اینکه پیشگام در انجام انواع درمان های سم زدایی سریع و فوق سریع و سایر روشهای علمی درمان و پیشگیری ازعود اعتیاد در کشور بوده است و تا کنون به عنوان موسس و صاحب امتیاز مرکز روانپزشکی و درمان اعتیاد دی فعال می باشد.