سوابق و نظرات بیماران بهبود یافته

بیماری که مدت ۸ سال مواد مخدر مصرف کرده، زندگی خانوادگی او از هم پاشیده و حدود ۱۷ میلیارد تومان بدهی بالا آورده است.

بیمار آقای ۳۵ ساله، دارای شغل آزاد و شرایط کاری و مالی مناسب که مصرف هم زمان ترامادول، متادون و شیره تریاک و همچنین مصرف روزانه یک تا دو پاکت سیگار داشته و با علائم حاد روحی و روانی به ...

بیمار مترجم رسمی دادگستری در بلژیک که با اشتباه پزشکی به جای ترک مشروبات الکلی به متادون معتاد شد و از چاله به چاه افتاد

بیمار آقای ۴۵ ساله، تحصیلکرده، دارای جایگاه بالای اجتماعی که متأسفانه درگیر اختلال مصرف مواد مخدر و دارای اختلالات روانی بودند و سابقه مصرف مشروبات الکلی، سیگار، متادون، آلپرازولام و کوکائین را داشته اند.