سوابق و نظرات بیماران بهبود یافته

بیمار 32 ساله دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد برق

به پیشنهاد دوستان برای بیدار ماندن به دلیل مطالعه در ایام امتحانات شروع به مصرف شیشه کرده است. اوایل به صورت مقطعی فقط در طول امتحانات مواد مصرف می کرده اما کم کم میزان مصرف زیاد و فواصل مصرف کم شده ...