بیمار 32 ساله دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد برق

به پیشنهاد دوستان برای بیدار ماندن به دلیل مطالعه در ایام امتحانات شروع به مصرف شیشه کرده است.
اوایل به صورت مقطعی فقط در طول امتحانات مواد مصرف می کرده اما کم کم میزان مصرف زیاد و فواصل مصرف کم شده است که منجر به توهم و هذیان و انصراف از دانشگاه شده است.
اختلالات شدید رفتاری در بیمار به حدی رسیده است که فقط یکبار در طول هفته و آن هم برای خرید مواد و سیگار از اتاقش خارج می شده است.

بیمار دچار توهم و هذیان شده و به خواهر خود گفته که تو را در راه اهداف مقدسم قربانی می کنم. 

وضعیت فعلی بیمار

بیمار با همکاری خانواده با آمبولانس به کلنیک منتقل شده و دوره درمان را تحت نظر دکتر بختیاری گذرانده است. در حال حاضر هیچگونه آثاری از توهم و هذیان ندارد و تحت نظارت خانواده مراحل درمانی را سپری می کند.