بیمار 27 ساله دانشجوی پزشکی

بیمار سه سال است مصرف شیشه، هروئین و متادون دارد. که در چند ماه اخیر مصرف شیشه وی افزایش یافته است. در این مدت وضعیت خواب او به شدت دچار اختلال شده به طوری که گاهی اوقات چندین شبانه روز بیدار است و حتی لحظه ای نمی خوابد.
بتدریج بسیار پرخاشگر شده و بر سر کوچکترین مسائل مثل گرفتن پول توجیبی بیشتر با پدرش درگیر می شده و کتکاری می کرده است.
به همه بدبین بوده و به کسی اعتماد نمی کرده به طوریکه 3 ماه اخیر دائماً با خود سلاح حمل می کرده و معتقد بوده که عده ای می خواهند به او آسیب بزنند.

به خواهرش سوءظن داشته و دائما او را تعقیب می کرده و فکر می کرده که او رابطه نامشروع دارد.

همه جا عنوان می کرده که دایی اش روح او است و باید همه کارهای او را انجام دهد یا اینکه با اشخاص مهم مملکت که در رأس کار می باشند در ارتباط است و در مورد مسائل مملکت با او مشورت می کنند. چند ماه اخیر اصلا به نظافت خود اهمیت نمی داده به طوریکه یک ماه اخیر اصلاً حمام نرفته است و معتقد بوده اصلا به حمام احتیاجی ندارد.

وضعیت فعلی بیمار

بیمار پس از گذراندن دوره درمانی در کلینیک دی درمان شده و بهبودی کامل یافته و علائمش کاملاً از بین رفته با حال عمومی خوب ترخیص گردید و با ادامه جلسات درمانی و روانشناسی بهبودی خود را حفظ کرده و او و خانواده از شرایط بیمار رضایت کافی دارند.