بیماری که در مدت ۲ سال ۲۶ میلیارد تومان کوکائین مصرف کرده بود

بیمار آقای ۲۷ ساله، فارغ التحصیل رشته ریاضی فیزیک و دارای شغل آزاد است که به مدت هفت سال شیره تریاک مصرف می کرده و به مدت دو سال هم کوکائین و شیره تریاک به صورت هم زمان مصرف کرده بودند.

بیمار اذعان داشتند که بعد از مصرف کوکائین دچار استرس شدید می شدند به طوری که مرتب مانیتور آیفون و چشمی در را نگاه می کردند. به ندرت مصرف کوکائین باعث شوق و اشتیاق در ایشان می شده که خیلی گذرا بوده و تقریباً بعد از ۱۵ دقیقه دوباره نیاز به مصرف کوکائین داشتند. بیمار حالات روانی غیر عادی پیدا کرده بود و با علائمی مانند بدبینی شدید، افکار عجیب، هذیان، پر حرفی و پرت و پلا گویی، بی خوابی شدید، پرخاشگری، ولخرجی غیر عادی و خود بزرگ بینی به کلینیک دی مراجعه نمود. او در ابتدا توسط دوستان در جمع دوستانه با مواد مخدر آشنا شده و به صورت تفریحی مواد مخدر مصرف نموده ولی بعد از مدتی متوجه شده اند که وقتی مواد مخدر مصرف نمی کنند دچار علائم ناراحت کننده ای می شوند (به اصطلاح خودشان نسخ می شدند) و در این حالت به شدت عصبی و پرخاشگر می شدند.

شرح حال بیمار

بیمار با دوستان زیادی کوکائین مصرف می کردند و بعد از مدتی با یکی از همان مصرف کننده های خانم وارد رابطه احساسی شدند و ایشان به اصطلاح یار بازی ایشان شده اند. بیمار به خاطر مصرف مواد مخدر عذاب های خیلی زیادی کشیده و می گوید مصرف کوکائین بعد از چند ماه، دیگر به ایشان لذت نمی داد و فقط برایشان ایجاد استرس می‌کرد و دلهره زیادی که پیدا می کرده به این دلیل بوده که اعضای خانواده، ایشان را در حال مصرف مواد مخدر نبیند. ناراحتی بزرگتری که بیمار داشته، از این بوده که اعضای خانواده به خاطر اعتیاد ایشان به مواد مخدر از نظر روانی، به شدت آسیب دیده بودند. بیمار به شدت اظهار ناراحتی و عذاب وجدان داشتند. ایشان می‌گوید در طول دو سال مبلغ ۲۶ میلیارد تومان پول برای مصرف کوکائین هزینه کرده است.

ترک ناموفق بیمار

یک بار هم خانواده شان با یک کلینیک ترک اعتیاد تماس گرفتند، آن ها می‌خواستند با زور ایشان را به آن کلینیک انتقال بدهند که با مقاومت بیمار مواجه شده‌اند و پریشانی و ناراحتی اعضای خانواده باعث شده که پدرشان از فرستادن ایشان به کلینیک ترک اعتیاد منصرف شوند. هفته بعد خودشان به صورت خود خواسته به کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی مراجعه کرده و به همراه یار بازی شان در قسمت وی آی پی کلینیک ترک اعتیاد دی بستری شده است. بیمار می گوید به دلیل این که به خانواده اش قول داده که مصرف مواد مخدر را برای همیشه ترک کند هرگز به سمت مصرف مواد مخدر نمی رود. 

وضعیت فعلی بیمار

بیمار در حال حاضر مصرف مواد مخدر را کاملاً ترک کرده و بعد از درمان کامل اعتیاد به منزل بازگشته و در حال ترمیم فعالیت‌های اجتماعی و روابط خانوادگی است و از یار بازی اش هم که آسیب‌های فراوانی از لحاظ مالی و جسمی به ایشان وارد نموده بوده جدا شده است. بیمار توانسته وابستگی هایی که به او آسیب می زنند را رها کند و با سلامت کامل به کانون خانواده بازگشته و برای جلوگیری از لغزش در جلسات گروه درمانی شرکت می نمایند.

توصیه های بیمار

بهتر است افراد از دوستی با افراد ناباب حذر کنند و مراقب باشند که با چه اشخاصی رفت و آمد می‌کنند. از افراد مصرف کننده مواد مخدر دوری کنند و در جلسات و مهمانی ها به هیچ عنوان برای تفریح و تفنن، مواد مخدر مصرف نکنند تا گرفتار دام اعتیاد به مواد مخدر نشوند. بیمار همچنین معتقد بود که ۲۶ میلیارد تومان در طول دو سال هزینه برای نابودی خودش صرف کرده که می توانسته به جای وارد کردن ضرر های سنگین، این مبلغ را صرف سفرهای گردشگری و تفریحات سالم نماید. بیمار از این که در حال حاضر بدون مصرف مواد مخدر زندگی می کند و پاک می باشد خوشحال است و همچنین از آرامش و رضایت خانواده اش نیز بسیار رضایت دارد.

نظر بیمار درباره کلینیک ترک اعتیاد دی

از نظر ایشان نقاط قوت کلینیک دی حضور دکتر شهرام حسام بختیاری و مشاورین مهربان و دلسوز و تیم حرفه‌ای درمان اعتیاد است. بیمار می گوید کوکائین باعث شد که دندان هایش خراب شود و پرخاشگر و عصبی باشد، منابع مالی اش را از دست بدهد و حالت های ناراحت کننده دیگری مانند بی حالی و ضعف، بیرون روی و خواب آلودگی را تجربه کند. خوشبختانه در کلینیک ترک اعتیاد دی با استفاده از جدیدترین متد درمان اعتیاد و نیز درمان های طراحی شده برای ایشان به بهبودی کامل دست یافتند.