آمفتامین ها

آمفتامین محرک قوی سیستم عصبی مرکزی است. از این دارو برای درمان برخی بیماری ها استفاده می شود، اما بسیار اعتیاد آور است و سابقه سوء استفاده دارد. محرک هایی ...

آیواسکا چیست

آیواسکا گیاهی رویایی از آمازون است. آیواسکا یک روانگردان گیاهی است. روانگردان ها بر تمام حواس تأثیر می گذارند و تفکر، حس زمان و احساسات فرد را تغییر می دهند. ...

اﺑﻌﺎد اعتیاد

ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﺗﺮک ﻧﺎگهانی و یا کاﻫﺶ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد مخدر و الکل ﭘـﺲ از ایجاد وابستگی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼﻻتی میﮔﺮدد که ﺷﺎﻣﻞ بی ﻗﺮاری، اﺿﻄﺮاب، اﻓـﺴﺮدگی، ...

اختلال مصرف هروئین

هروئین یک ماده افیونی است که از مورفین ساخته شده و می توان آن را استنشاق، دود یا تزریق کرد. هروئین معمولاً به شکل پودر است یا یک ماده سیاه ...

اختلالات مصرف فن سیکلیدین

فن سیکلیدین جزء دسته مواد توهم زا می باشد و مصرف مواد توهم ‌زا یا روانگردان بر ذهن اثر می‌گذارند و موجب تحریف واقعیت و ادراک می‌شوند. اختلال مصرف فن ...

اعتیاد

مواد اعتیادآور از هزاران سال پیش مورد استفاده بشر بوده اند و بر اساس اسناد تاریخی و نقوش لوح های کهن در مصر و یونان باستان از بوته های خشخاش ...

اعتیاد به الکل

اعتیاد به الکل یک بیماری کشنده است که با ولع و وسوسه مداوم همراه است و افزایش تحمل به مشروب، وابستگی جسمی ‌و از دست دادن کنترل نوشیدن الکل مشخص ...

اعتیاد به تریاک

مواد تریاکی با کاهش تعداد سیگنال های درد که بدن شما به مغز شما ارسال می کند، عمل می کنند. آن ها همچنین نحوه واکنش مغز شما به درد را ...

اعتیاد به چسب و مواد فرار (مواد استنشاقی)

در زندگی روزمره نمونه های زیادی وجود دارد که دارای موادی هستند که می توان آن ها را از طریق بینی و دهان بالا کشید و استنشاق کرد. مواد استنشاقی ...

اعتیاد به چسب، بنزین و حلال ها

والدین در این زمینه مسئولیت مهمی برعهده دارند و باید برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر و روانگردان اقدام کنند. توضیح توأم با دلسوزی و صمیمیت، درباره مضرات مواد استنشاقی ...

اعتیاد به شیشه

شیشه میزان دوپامین و سروتونین ترشح شده در مغز را بسیار افزایش می دهد. این هورمون ها مسئول سرخوشی اولیه ای است که تجربه می کنید. با این حال، استفاده ...

اعتیاد به ماری جوانا

ماری جوانا به برگ ها، گل ها، ساقه ها و دانه های خشک شده گیاه کانابیس ساتیوا یا کانابیس هندی اشاره دارد. این گیاه حاوی ماده شیمیایی تغییر دهنده ذهن ...