اعتیاد به داروهای مخدر

آن چه که داروهای مخدر را برای درمان درد مؤثر می کند، می تواند آن ها را نیز خطرناک کند. در دوزهای پایین تر، مواد افیونی ممکن است باعث ایجاد ...

اعتیاد به مواد افیونی چیست

هر فردی که مواد افیونی مصرف می کند در خطر ابتلا به اعتیاد است. سابقه شخصی شما و مدت زمانی که از مواد افیونی استفاده می کنید در اعتیاد نقش ...

اعتیاد به مواد چندگانه

استفاده از چند دارو به یک مشکل جدی سلامت تبدیل شده است. مسمومیت، مصرف بیش از حد و مرگ برخی از پیامدهای اصلی مصرف چند دارو هستند. استفاده از چند ...

انواع مواد افیونی

مواد افیونی به پرورش دهنده ها به نام گیرنده های اپیوئیدی روی سلول های عصبی در مغز، نخاع، روده و سایر قسمت های بدن مرتبط می شوند. وقتی این اتفاق ...

انواع مواد افیونی صناعی

شبه افیون ها به گیرنده های افیونی در نواحی خاصی از سیستم اعصاب مرکزی متصل می شوند و در این نواحی موجب تغییر حالت خلقی به گونه ای مطلوب می ...

داروهای اعتیاد به مواد افیونی

افراد مبتلا به مصرف مواد مخدر و اعتیادهای رفتاری ممکن است از مشکل خود آگاه باشند اما حتی اگر بخواهند و تلاش کنند قادر به ترک آن نباشند. اعتیاد به ...

درمان اعتیاد به مواد افیونی

اعتیاد شرایطی است که در آن چیزی که به عنوان لذت ‌بخش شروع شده، اکنون مانند چیزی است که نمی‌توانید بدون آن زندگی کنید. پزشکان اعتیاد به مواد مخدر را ...

کراک (هروئین فشرده)

کراک نیز همانند هروئین نه تنها (مغز) فرد را به خود وابسته می کند بلکه با وابسته کردن روان فرد در وی میلی دائمی برای مصرف مواد مخدر پدید می ...