اﺑﻌﺎد اعتیاد

ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﺗﺮک ﻧﺎگهانی و یا کاﻫﺶ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد مخدر و الکل ﭘـﺲ از ایجاد وابستگی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼﻻتی میﮔﺮدد که ﺷﺎﻣﻞ بی ﻗﺮاری، اﺿﻄﺮاب، اﻓـﺴﺮدگی، ...

اعتیاد به مواد مخدر

اعتیاد به مواد مخدر زمانی اتفاق می افتد که فرد مصرف کننده با قطع مصرف مواد مخدر دچار علائم ترک اعتیاد شود و تهیه و مصرف مواد مخدر در رأس ...

اعتیاد چیست

اختلال مصرف مواد مخدر وضعیتی پیچیده است که در آن علیرغم پیامدهای مضر، استفاده کنترل نشده از یک ماده مخدر وجود دارد. بیمار معتاد تمرکز شدیدی بر استفاده از یک ...

چرخه اعتیاد

ناآگاهی از خطرات ناشی از مصرف مواد مخدر بسیار مهم است. شما با خطرات مصرف مواد مخدر آشنا شده اید. همان طور که ملاحظه کردید عوارض متعدد و وخیم و ...

سوء استفاده و اعتیاد به زاناکس

زاناکس متعلق به گروهی از داروها به نام بنزودیازپین ها است. سایر داروهای این دسته می‌توانند تشنج را درمان کنند، اما زاناکس به این دلیل تجویز نمی‌شود، زیرا اثر آن ...

معضل اعتیاد به الکل

اعتیاد به الکل می تواند تمام جنبه های زندگی فرد مصرف کننده را تحت تأثیر قرار دهد. مصرف طولانی مدت الکل می تواند عوارض جدی برای سلامتی ایجاد کند و ...