پیامدهای مصرف الکل

الکل ماده ای است که با نوشیدن آن فرد دچار رخوت، آرامش، کاهش استرس، شادابی شده و در دوزهای بالاتر فرد دچار مستی، عدم کنترل احساسات و رفتار و حتی ...

ترک الکل

یکی از نوشیدنی های روان گردان مشروبات الکلی است که از تقطیر غلات طی یکسری فرآینده های تخمیر طبیعی بدست می آید. الکل حاصله از این فرآیند ماده ای است که ...

عوارض و اختلالات نوشیدن الکل

چند لحظه بعد از نوشیدن اولین جرعه از نوشیدنی الکلی، تأثیرش بر بدن شروع می‌شود. نوشیدن گاه‌ به‌گاه و اندک نوشیدنی‌های الکلی همراه وعده‌های غذایی در بسیاری از نقاط دنیا ...

وابستگی و سوء مصرف الکل

پژوهشگران مختلف، عمدتاً بر اساس ویژگی‌های پدیدار شناختی، سعی کرده‌اند وابستگی به الکل را به انواع مختلف تقسیم‌بندی کنند. در یک طبقه‌بندی جدید، ذکر شده است که در وابستگی به ...