ترک کوکائین

کوکائین یکی از قوی ترین و خطرناک ترین محرک های اعتیاد آور از مجموعه ماده های مخدر و روان گردان است که خالص آن از بوته گیاه کوکا اریتروکسیلون بدست ...

کوکائین

کوکائین یک داروی محرک مغز و یک بی حس کننده موضعی می‌باشد که از گیاه Erjthroyjlom Coca به دست می‌آید. این گیاه بومب بولیوی و پرو بوده و به صورت ...