اعتیاد به مواد توهم زا

یافتن نام مناسب برای دسته ای از داروها که دارای اثرات متنوعی هستند که در اصطلاح «توهم زاها» عنوان می شوند دشوار است. رفتار غیرعادی عمیقی مانند نوسانات خلقی، اختلال ...

انواع مواد توهم زا

توهم زاها گروه متنوعی از داروها هستند که ادراک، افکار و احساسات را تغییر می دهند. آن ها باعث ایجاد توهم یا احساسات و تصاویری می شوند که واقعی به ...

توهم زا چیست

مواد توهم زا نوعی دارو هستند که درک فرد از واقعیت را تغییر می دهند. مواد توهم زا که به عنوان «داروهای روانگردان» نیز شناخته می شوند، باعث می شوند ...

دسته بندی مواد توهم زا

مواد توهم زا اثرات و ویژگی های متفاوت را شامل می شود. برخی از این معیارها مانند اختلال حداقلی حافظه، عوارض جانبی محدود سیستم عصبی یا عدم اعتیاد و هوس ...

ماده توهم زای ال اس دی

لیزرژید (ال اس دی) یک توهم زای نیمه مصنوعی و یکی از قوی ترین داروهای شناخته شده است. استفاده تفریحی از ال اس دی بین دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰رایج شد، ...

مواد توهم زا چیست

اثرات هر ماد مخدری از جمله مواد توهم زا از فردی به فرد دیگر متفاوت است. چگونگی تأثیر مواد توهم زا بر روی افراد به چیزهای زیادی بستگی دارد، از ...