اثرات اعتیاد به مواد مخدر

سوء مصرف مواد مخدر، مصرف تفریحی مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر، همگی می توانند منجر به اثرات مخرب کوتاه مدت و بلند مدت بر سلامتی شوند. هر نوع ...

اعتیاد به مواد چندگانه

استفاده از چند دارو به یک مشکل جدی سلامت تبدیل شده است. مسمومیت، مصرف بیش از حد و مرگ برخی از پیامدهای اصلی مصرف چند دارو هستند. استفاده از چند ...

اعتیاد به مواد مخدر چگونه است

اعتیاد پاسخ فیزیولوژیک بدن است به مصرف مکرر مواد اعتیاد آور. این وابستگی از طرفی باعث تسکین و آرامش موقتی و گاهی تحریک و نشاط گذرا برای فرد می گردد ...

اعتیاد به مواد مخدر چیست

اعتیاد به مواد مخدر یا اختلال مصرف مواد مخدر یک بیماری مغزی است. مواد مخدر بر مغز تأثیر می گذارند و حتی اگر فرد بخواهد، قطع مصرف مواد مخدر دشوار ...

تاریخچه مصرف مواد مخدر

در دوره ناصرالدین شاه عده ای از کارگزاران استعمار در پوشش درویش هندی و راهنمایان طریقت در خراسان و کرمان پراکنده شدند و به آموزش مصرف آن به مردم همت ...

تعریف مواد مخدر

معتاد به کسی می گویند که در نتیجه استعمال متمادی دارو، در بدن وی حالت مقاومت اکتسابی ایجاد شده، به شیوه ای که استعمال مکرر آن موجب کاسته شدن تدریجی ...

درمان های همزمان تروما و اعتیاد

جستجوی ایمنی اغلب به صورت گروهی ارائه می شود، اگر چه می توانید آن را به صورت جداگانه انجام دهید. این برنامه شما را از طریق ابزارها و مهارت های ...

مراحل اعتیاد به مواد مخدر

در خصوص شخصی که به فعالیت هیجان انگیزی مانند قماربازی معتاد است، این طور گفته می شود که گفته می شود که او در جست و جوی احساس هیجان آفرین ...

معضل اعتیاد به مواد مخدر

سازمان بهداشت جهانی تعریفی از اعتیاد به مواد مخدر ارائه کرده که شامل تمام خصوصیات اعتیاد است، اعتیاد یک حالت روانی و گاهی جسمی ناشی از تأثیر دارو بر روی ...