انواع مختلف اعتیاد به سیگار

در برخی مراحل ممکن است تحت تأثیر دوستان مدرسه یا همکارشان قرار بگیرند. شاید این گونه فکر کنید که اگر یک نخ سیگار را امتحان کنند و ببینند که طعم ...

پیامدهای مصرف سیگار

یکی از رایج ترین ماده های اعتیادآور در سراسر جهان سیگار است که به دلیل نداشتن منع قانونی به براحتی و با کمترین هزینه در دسترس عامه مردم بالاخص نوجوانان ...

توتون

توتون یا تنباکو محصولی است که از برگ گیاه توتون بدست می آید. این گیاه بخشی از نیکوتین و از خانواده solanaceae است. توتون گیاهی است که یکساله کشت می ...

سیگار

کاغذی پیچیده شده از برگ های خشک شده و بریده شده توتون که سیگار نام دارد. سیگار یکی از سهل الوصول ترین و مجازترین دخانیات موجود در بازار است که به ...

سیگار و راه های ترک آسان

وقتی از دیگران برای رنگ کردن خانه و یا اثباب کشی درخواست کمک می کنیم، بار مسؤلیتی را با دوستان تقسیم می نماییم و راحت تر می توانیم از عهده ...

مراحل ترک سیگار

دلایلی که بعضی از مراکز ترک اعتیاد از کمک به ترک سیگار اجتناب می کنند عبارتند از محدودیت زمانی، فقدان تخصص، نداشتن انگیزه های مالی، احترام به حریم خصوصی افراد ...

نیکوتین

نیکوتین یک ماده مخدر سمی است که بصورت طبیعی در گیاه تنباکو وجود دارد. تنباکو هم ماده اصلی مورد استفاده در دخانیات به حساب می آید. مصرف نیکوتین یا دخانیات ...