اعتیاد به مواد مخدر چیست

اعتیاد به مواد مخدر یا اختلال مصرف مواد مخدر یک بیماری مغزی است. مواد مخدر بر مغز تأثیر می گذارند و حتی اگر فرد بخواهد، قطع مصرف مواد مخدر دشوار ...

اعتیاد به مواد مخدر و درمان

درمان و حل مسئله مدار و هیجان مدار بیماری اعتیاد به مواد مخدر می توانند به عنوان روش های مداخله ای مؤثری برای ارتقای سلامت روانشناختی معتادان دارای اعتیاد به ...

اعتیاد چیست

اختلال مصرف مواد مخدر وضعیتی پیچیده است که در آن علیرغم پیامدهای مضر، استفاده کنترل نشده از یک ماده مخدر وجود دارد. بیمار معتاد تمرکز شدیدی بر استفاده از یک ...

درمان های همزمان تروما و اعتیاد

جستجوی ایمنی اغلب به صورت گروهی ارائه می شود، اگر چه می توانید آن را به صورت جداگانه انجام دهید. این برنامه شما را از طریق ابزارها و مهارت های ...

دسته بندی های اعتیاد

دارونما ها در کل فقط به علت شباهت زیادشان به دارو ها طراحی می شوند. واژه دارو نما در اواخر قرن هجدهم در زمینه های دارویی و برای توصیف یک ...

سوء مصرف انواع مواد مخدر

سوء مصرف مواد مخدر به استفاده از مواد شیمیایی خاص به منظور ایجاد اثرات لذت بخش بر روی مغز اشاره دارد. میلیون ها نفر مصرف کننده مواد مخدر در سراسر ...

سوء مصرف مواد مخدر

اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری مزمن مغزی است که باعث می شود فرد با وجود آسیب هایی که برایش ایجاد می شود، به طور مکرر مواد مخدر مصرف کند. ...

مبارزه با مواد مخدر

در حال حاضر در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر این عقیده در حال شکل گیری است که پیشگیری می تواند بر مبنای اطلاعات کسب شده از مطالعه درباره کسانی ...

مراحل اعتیاد به مواد مخدر

در خصوص شخصی که به فعالیت هیجان انگیزی مانند قماربازی معتاد است، این طور گفته می شود که گفته می شود که او در جست و جوی احساس هیجان آفرین ...