ترک بوپرنورفین

قرص بوپرنورفین یا B2، داروی آرام بخش و مسکن بسیار قوی است که امروزه برای درمان ترک اعتیاد در اکثر مراکز و کلینیک های درمانی و ترک اعتیاد تجویز می ...

درمان سم زدایی از مواد مخدر

از داروها برای کنترل میل به مواد مخدر، تسکین علائم ترک اعتیاد به مواد مخدر و جلوگیری از عود اعتیاد استفاده می شود. روان درمانی می تواند به افراد مبتلا ...

سم زدایی دارویی مواد مخدر چیست

سم زدایی فرآیند پاکسازی بدن از مواد مخدر یا الکلی است که فرد مصرف کرده است. هدف از سم زدایی مواد مخدر مدیریت ایمن علائم ترک اعتیاد است، زمانی که ...

سم زدایی مواد

سم زدایی مواد اصطلاحاً به مرحله بازگیری بدن از مواد اعتیاد آور، بویژه مخدر، و برطرف کردن وابستگی فیزیکی بدن گفته می شود. در این مرحله علائم قطع مصرف (خماری ...

سم زدایی و ترک مواد مخدر با متادون

متادون یک ماده مخدر مصنوعی (شبه افیونی) است که ساختمان آن شبیه (استیل متادون) و (پروپوکسی فن) می باشد و از داروهای تحت کنترل بوده و از نظر ساختمانی با ...

فرآیند سم زدایی مواد مخدر

از هر بیست و دو نفر دوازده ساله و بالاتر، یک نفر اعتراف کرد که در سال گذشته از قرص های ضد درد غیر دارویی استفاده کرده است، مشکلی که ...

نالترکسون نالمفن نالوکسون

نالترکسون و نالوکسن آنتاگونیست های رقابتی مواد افیونی هستند. آنها به گیرنده های افیونی متصل می شوند بدون آن که آنها را فعال کنند. از آنجا که این دارو علایم ...