اﺑﻌﺎد اعتیاد

ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﺗﺮک ﻧﺎگهانی و یا کاﻫﺶ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد مخدر و الکل ﭘـﺲ از ایجاد وابستگی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼﻻتی میﮔﺮدد که ﺷﺎﻣﻞ بی ﻗﺮاری، اﺿﻄﺮاب، اﻓـﺴﺮدگی، ...

اعتیاد به مواد مخدر و درمان

درمان و حل مسئله مدار و هیجان مدار بیماری اعتیاد به مواد مخدر می توانند به عنوان روش های مداخله ای مؤثری برای ارتقای سلامت روانشناختی معتادان دارای اعتیاد به ...

اوردوز چیست

هیچ درمان تأیید شده ای برای مصرف بیش از حد مواد افیونی وجود ندارد. با این حال، داروهایی وجود دارند که می‌توانند به کاهش یا تثبیت علائم حیاتی بالا مانند ...

باورهای غلط اعتیاد

هر چند در روش درمان اعتیاد کمتر توافق نظر به چشم می خورد، اما در مورد پیشگیری از آن بیشتر متخصصان نقش باورهای غلط و غیرمنطقی را در مورد مواد ...

بهبود اعتیاد

شواهد علمی پشتیبانی شده نشان می دهد که ادغام نزدیک تر خدمات مرتبط با مصرف مواد مخدر در سیستم های اصلی مراقبت های بهداشتی برای هر دو سیستم ارزش خواهد ...

بهترین مرکز ترک اعتیاد

ریشه‌یابی اعتیاد به مواد مخدر، در جلسات مشاوره فردی که به صورت کاملاً دوستانه و در جوی صمیمی و راحت برگزار می شود یکی از مهم‌ترین قسمت های ترک اعتیاد ...

بوپره نورفین

ماده افیونی نیمه صناعی،به شدت چربی دوست،مشتق از تبائین بوده 50-25 برابر قوی تر از مورفین است. اثر ضد درد و دیگر آثار CNS تقریباً مشابه مورفین است. اثر ضد دردmg ...

ترک اعتیاد

ترک اعتیاد عبارت است از مجموعه فعالیت های درمانی یا پزشکی که برای رهایی فرد معتاد به مواد مخدر مانند تریاک، هروئین، حشیش،الکل، شیشه و سایر مواد انجام می شود. ...

ترک فوق سریع اعتیاد

ترک فوق سریع اعتیاد اصطلاحی است که به استفاده از روش فشرده ‌شده و متمرکز برای ترک مصرف مواد مخدر اشاره دارد. این روش‌ اساساً در تصمیم‌گیری برای ترک اعتیاد، ...

درمان اعتیاد

سوء مصرف یا وابستگی به مواد اعتیاد آورکه اصطلاحاً اعتیاد نامیده می شود، یک بیماری مغز و مربوط به تخصص روانپزشکی بوده و درگفتار عامیانه به درمان این بیماری ترک ...

درمان اعتیاد با نالوکسان

نالوکسان دارویی است که به سرعت مصرف بیش از حد مواد افیونی را معکوس می کند. این یک آنتاگونیست مخدر است. این بدان معنی است که به گیرنده های مواد ...
  • 1
  • 2