بوپرنورفین چیست

بوپرنورفین برای درمان وابستگی و اعتیاد به مواد افیونی استفاده می شود. بوپرنورفین متعلق به گروهی از داروها است که به آنتاگونیست های آگونیست مخدر مخلوط گفته می شود و ...

بوپره نورفین

ماده افیونی نیمه صناعی،به شدت چربی دوست،مشتق از تبائین بوده 50-25 برابر قوی تر از مورفین است. اثر ضد درد و دیگر آثار CNS تقریباً مشابه مورفین است. اثر ضد دردmg ...

ترامادول

ترامادول یک داروی ضد درد است که بعنوان مسکن و برای تسکین دردهای متوسط و شدید تجویز و مصرف می شود. عملکرد این دارو شبیه داروهای اپیوئیدی یا داروهای مخدر ...

داروی ترک اعتیاد

داروهایی که اثرات شبه افیونی دارند و باعث فعال شدن گیرنده های مغزی می شوند و در همان ناحیه هایی از دستگاه عصبی مغز تاثیر می گذارند که مواد مخدر ...

درمان اعتیاد با نالوکسان

نالوکسان دارویی است که به سرعت مصرف بیش از حد مواد افیونی را معکوس می کند. این یک آنتاگونیست مخدر است. این بدان معنی است که به گیرنده های مواد ...

درمان نگهدارنده با بوپره نورفین

بوپره نورفین برای درمان اعتیاد به مواد افیونی تجویز می شود. بوپره نورفین متعلق به دسته ای از داروها به نام آگونیست- آنتاگونیست مواد افیونی است. بوپره نورفین به کاهش ...

سوباکسون

هدف اصلی برنامه‌های درمانی سوباکسون تنظیم شیمی غیرطبیعی مغز است که در اعتیاد مشاهده می‌شود. در حالی که باید انتظار داشت که سوباکسون به مدیریت علائم ترک اعتیاد کمک کند، ...

گیاهان دارویی برای ترک اعتیاد

با وجود دارو‌های شیمیایی فراوانی که برای کاهش نشانه‌های بعد از ترک اعتیاد وجود دارد، لیکن این دارو‌ها با تمام کارایی خود عوارض جانبی ناگوار و نامطلوبی برای مصرف کننده ...

لوومتادیل استات

لوومتادیل استات در دسته داروهای ضد درد مخدر قرار دارد. این ماده به عنوان جایگزینی برای مواد مخدر غیرقانونی در برنامه های ترک اعتیاد استفاده می شود. لوومتادیل استات داروی ...