اسکیزوفرنیا

اسکیزوفرنیا (شیزوفرنی) یا روان گسیختگی یک اختلال روانی است که در آن بیمار دچار توهمات مغزی شده و در درک واقعیت ناتوان است. این بیماری یکی از وخیم ترین بیماری ...

اعتیاد به حشیش

حشیش عموماً به عنوان ماری جوانا، علف و علف هرز اشاره دارد. حشیش مخلوطی از برگ خشک، گل و ساقه و دانه گیاه شاهدانه است..حشیش معمولاً به شکل سیگار یا ...

ترک حشیش

حشیش، ماری جوانا، گرس یا علف، بنگ و یا شاهدانه از نام های شناخته شده این ماده مخدر می باشند. حشیش یکی از رایج ترین مواد مخدر غیرقانونی در بین ...

حشیش

حشیش ماده ای به رنگ سبز و تیره و گاه قهوه ای مایل به سبز شبیه به حنا بوده که از گل و برگ و ساقه گیاهی بنام شاهدانه هندی ...

حشیش و ماری جوانا

مصرف حشیش باعث تحمل جسمی می گردد (برای رسیدن به اثر قبلی نیاز به ماده بیشتری است) قطع مصرف منظم آن با ایجاد عوارض جسمی و روانی ترک مصرف همراه ...

شباهت ماری جوانا و حشیش

مردم اغلب از کلمات «حشیش» و «ماری جوانا» به جای یکدیگر استفاده می کنند، اما منظور آن ها دقیقاً یکسان نیست. کلمه «حشیش» به تمام محصولات مشتق شده از گیاه ...

ماری جوانا

ماری جوانا، گراس، گرَس، وید، گل ترکیبی از گیاه شاه دانه است که امروزه بعنوان یک نوع ماده روان گردان و اعتیادآور استفاده می شود و در جوامع امروزی شیوع ...

مواد توهم زا

مواد توهم زا با تغییراتی که در مغز ایجاد می کنند باعث تغییرات در درک دنیای بیرونی و درونی می شوند. مواد توهم زا باعث اختلال در درک زمان و ایجاد ...

مواد مخدر سنتی

از دیگر طبقه بندی های مواد مخدر، محرک و روان گردان، مواد مخدر سنتی هستند که از گیاهان طبیعی بدست می آیند. مواد مخدر سنتی معمولاً دارای علائم وعوارض جسمانی زودرس ...