تاریخچه توتون

تنباکو یا توتون گیاهی با برگ های پهن است که برگ‌های خشک شده آن را تدخین می کنند. در اواخر قرن پانزدهم میلادی پس از آن که کریستف کلمب قاره ...

تنباکو

تنباکو برگ های خشک گیاهی است که حاوی ماده اعتیادآور نیکوتین است. همه انواع دخانیات خطرات طولانی مدت برای سلامتی دارند. این خطر برای افرادی که از دخانیات استفاده می ...

توتون و تنباکو

برگ های تنباکو و دود ناشی از سوزاندن آن حاوی بیش از چهار هزار ماده شیمیایی است که یک مورد از آن ها نیکوتین است که از برگ های توتون ...