تنباکو

تنباکو برگ های خشک گیاهی است که حاوی ماده اعتیادآور نیکوتین است. همه انواع دخانیات خطرات طولانی مدت برای سلامتی دارند. این خطر برای افرادی که از دخانیات استفاده می ...

سیگار

کاغذی پیچیده شده از برگ های خشک شده و بریده شده توتون که سیگار نام دارد. سیگار یکی از سهل الوصول ترین و مجازترین دخانیات موجود در بازار است که به ...

نیکوتین

نیکوتین یک ماده مخدر سمی است که بصورت طبیعی در گیاه تنباکو وجود دارد. تنباکو هم ماده اصلی مورد استفاده در دخانیات به حساب می آید. مصرف نیکوتین یا دخانیات ...