ترک تریاک

تریاک ماده ای صمغ ماننده که از درون بوته ی خشخال بیرون می آید یکی از قدیمی ترین مواد اعتیاد آور بوده که از سالیان دور و دراز در دسترس ...