اعتیاد به چسب و مواد فرار (مواد استنشاقی)

در زندگی روزمره نمونه های زیادی وجود دارد که دارای موادی هستند که می توان آن ها را از طریق بینی و دهان بالا کشید و استنشاق کرد. مواد استنشاقی ...

اعتیاد به مواد استنشاقی

اسپری های پاک کننده، تینر، بنزین، انواع چسب ها و لاک غلط‌گیر با نام مواد استنشاقی معروف هستند، اکثر مصرف‌کننده‌های مواد استنشاقی را مردان تشکیل می‌دهند. مواد استنشاقی نسبت به ...

مواد استنشاقی

داروهای استنشاقی که (مواد فرار یا استنشاقی نیز نامیده می شوند) هیدروکربن های فراری هستند که در دمای اتاق به بخار تبدیل می شوند و از طریق بینی یا دهان ...