آثار مصرف مواد افیونی

اعتیاد یک بیماری پیش رونده است و ممکن است برای اطرافیان شخص قبل از این که خودشان با اعتیاد خود کنار بیایند بیشتر قابل توجه باشد. در حالی که اعتیاد ...

اعتیاد به داروهای مخدر

آن چه که داروهای مخدر را برای درمان درد مؤثر می کند، می تواند آن ها را نیز خطرناک کند. در دوزهای پایین تر، مواد افیونی ممکن است باعث ایجاد ...

اعتیاد به مواد افیونی چیست

هر فردی که مواد افیونی مصرف می کند در خطر ابتلا به اعتیاد است. سابقه شخصی شما و مدت زمانی که از مواد افیونی استفاده می کنید در اعتیاد نقش ...

انواع مواد افیونی

مواد افیونی به پرورش دهنده ها به نام گیرنده های اپیوئیدی روی سلول های عصبی در مغز، نخاع، روده و سایر قسمت های بدن مرتبط می شوند. وقتی این اتفاق ...

انواع مواد افیونی صناعی

شبه افیون ها به گیرنده های افیونی در نواحی خاصی از سیستم اعصاب مرکزی متصل می شوند و در این نواحی موجب تغییر حالت خلقی به گونه ای مطلوب می ...

داروهای اعتیاد به مواد افیونی

افراد مبتلا به مصرف مواد مخدر و اعتیادهای رفتاری ممکن است از مشکل خود آگاه باشند اما حتی اگر بخواهند و تلاش کنند قادر به ترک آن نباشند. اعتیاد به ...

درمان اعتیاد به مواد افیونی

اعتیاد شرایطی است که در آن چیزی که به عنوان لذت ‌بخش شروع شده، اکنون مانند چیزی است که نمی‌توانید بدون آن زندگی کنید. پزشکان اعتیاد به مواد مخدر را ...

درمان های اعتیاد به مواد مخدر

درمان های مختلفی برای ترک اعتیاد وجود دارد. برای ترک اعتیاد معمولاً درمان های ترکیبی متناسب با شرایط هر بیمار طراحی می شود که فقط مختص همان فرد است. در ...

علائم ترک لورازپام

علائم ترک می تواند قطع مصرف داروهایی مانند آتیوان را بسیار دشوار کند. برخی از افراد سعی می کنند با قطع آنی یا سم زدایی در منزل ترک کنند، اما ...