اعتیاد به سیگار

سیگار از برگ خشک و خرد شده توتون تشکیل می شود که آن را درون یک کاغذ نازک پیچیده و در انتهای آن یک فیلتر قرار می دهند. سیگار هزاران ...

اعتیاد به نیکوتین

نیکوتین یک داروی محرک است که پیام های ارسالی بین مغز و بدن را سرعت می بخشد. نیکوتین ماده اصلی روانگردان در محصولات تنباکو است. قطران و مونوکسید کربن (گاز ...

انواع مختلف اعتیاد به سیگار

در برخی مراحل ممکن است تحت تأثیر دوستان مدرسه یا همکارشان قرار بگیرند. شاید این گونه فکر کنید که اگر یک نخ سیگار را امتحان کنند و ببینند که طعم ...

بوپروپیون

بوپروپیون یک داروی ضدافسردگی است که در برخی موارد بعنوان آرام بخش استفاده می شود و همچنین بعنوان داروی کمکی در ترک سیگار و کاهش میل به مصرف نیکوتین استفاده ...

پیامدهای مصرف سیگار

یکی از رایج ترین ماده های اعتیادآور در سراسر جهان سیگار است که به دلیل نداشتن منع قانونی به براحتی و با کمترین هزینه در دسترس عامه مردم بالاخص نوجوانان ...

تاریخچه توتون

تنباکو یا توتون گیاهی با برگ های پهن است که برگ‌های خشک شده آن را تدخین می کنند. در اواخر قرن پانزدهم میلادی پس از آن که کریستف کلمب قاره ...

ترک آسان سیگار

اگر به یک فرد سیگاری بگویید که سیگار او را کم کم نابود می کند، خواهد دید او نخستین اقدامی که انجام می دهد روشن کردن یک نخ سیگار است. ...

ترک دخانیات

دلایل بسیار زیادی برای ترک دخانیات وجود دارد. شناخت نحوه تأثیر دخانیات بر فرد و عزیزانش و همچنین فواید ترک دخانیات می تواند از دلایل بسیار محکم برای ترک دخانیات ...

ترک سیگار

امروزه اکثر افراد بر مضرات و خطرات مصرف سیگار واقف هستند و سالانه افراد زیادی اقدام به ترک سیگار می کنند. برای ترک سیگار می بایست به یک سری نکات و ...

توتون و تنباکو

برگ های تنباکو و دود ناشی از سوزاندن آن حاوی بیش از چهار هزار ماده شیمیایی است که یک مورد از آن ها نیکوتین است که از برگ های توتون ...

سیگار

کاغذی پیچیده شده از برگ های خشک شده و بریده شده توتون که سیگار نام دارد. سیگار یکی از سهل الوصول ترین و مجازترین دخانیات موجود در بازار است که به ...

سیگار الکترونیکی (ویپ)

بسیاری از بزرگسالان برای ترک سیگار از سیگار الکترونیکی استفاده می کنند. با این حال، اکثر مصرف کنندگان سیگار الکترونیکی سیگار کشیدن را ترک نمی کنند و در عوض از ...
  • 1
  • 2