ترک حشیش

حشیش، ماری جوانا، گرس یا علف، بنگ و یا شاهدانه از نام های شناخته شده این ماده مخدر می باشند. حشیش یکی از رایج ترین مواد مخدر غیرقانونی در بین ...

ترک وید

وید، گل، گرس، علف و یا همان ماری جوانا است که امروزه نوجوانان و جوانان به خاطر شادی آور بودن آن از این ماده مخدر استقبال می کنند. این ماده ...

حشیش

حشیش ماده ای به رنگ سبز و تیره و گاه قهوه ای مایل به سبز شبیه به حنا بوده که از گل و برگ و ساقه گیاهی بنام شاهدانه هندی ...