بوپرنورفین چیست

بوپرنورفین برای درمان وابستگی و اعتیاد به مواد افیونی استفاده می شود. بوپرنورفین متعلق به گروهی از داروها است که به آنتاگونیست های آگونیست مخدر مخلوط گفته می شود و ...

بوپره نورفین

ماده افیونی نیمه صناعی،به شدت چربی دوست،مشتق از تبائین بوده 50-25 برابر قوی تر از مورفین است. اثر ضد درد و دیگر آثار CNS تقریباً مشابه مورفین است. اثر ضد دردmg ...

بوپره نورفین چیست

شروع درمان نگهدارنده با بوپره نورفین هم مصرف کنندگان هروئین و مواد افیونی و هم افرادی که در برنامه نگهدارنده با متادون هستند، می توانند از بوپره نورفین استفاده کنند. ...

ترک اعتیاد با بوپرنورفین

بوپرنورفین اولین دارویی برای درمان اعتیاد است که می تواند در مطب های پزشک تجویز شود و درمان کامل اعتیاد را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و می تواند ...

ترک بوپرنورفین

قرص بوپرنورفین یا B2، داروی آرام بخش و مسکن بسیار قوی است که امروزه برای درمان ترک اعتیاد در اکثر مراکز و کلینیک های درمانی و ترک اعتیاد تجویز می ...

ترک متادون

یکی از انواع داروهای ترک اعتیاد ماده ی شبه افیونی به نام متادون است که برای ترک مواد مخدر و مواد روانگردان مانند تریاک، هروئین، مرفین، شیشه، گل، کدئین، کراک، ...