اکستازی

اکستازی یا قرص اکس(ECSTASY) یک داروی محرک است که معمولاً در پارتی ها و مهمانی ها برای افزایش شادی و هیجان در بین جوانان مورد استفاده قرار می گیرد. تاثیر این ...

اکستاسی

اکستاسی یک ماده روانگردان صنعتی است که بیشتر به صورت قرص هایی به اشکال، اندازه ها و رنگ های مختلف، برچسب های پوستی، کپسول و پودر استنشاقی یافت می شوند. ...

ترک اکستازی

قرص اکستازی (یا همان متیل دی اکسی مت آمفتامین) یک ماده شیمیایی و روان گردان ساخته دست بشر است که مانند متامفتامین ها اثر محرک داشته و یا مانند مسکالین ...