آگونیست کدئین

تمام افیون ها و مخدرهای آگونیست سبب ایجاد وقفه و یا اختلال در توانایی ها ی مغزی و فیزیکی انسان های مبتلا می گردند. کدئین بایستی در افراد با بیماری ...

آمفتامین ها و شبه آمفتامین ها

توهم زاها گروه متنوعی از داروها هستند که آگاهی فرد از محیط اطراف و همچنین افکار و احساسات او را تغییر می دهند. آن ها معمولاً به دو دسته تقسیم ...

اﺑﻌﺎد اعتیاد

ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﺗﺮک ﻧﺎگهانی و یا کاﻫﺶ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد مخدر و الکل ﭘـﺲ از ایجاد وابستگی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼﻻتی میﮔﺮدد که ﺷﺎﻣﻞ بی ﻗﺮاری، اﺿﻄﺮاب، اﻓـﺴﺮدگی، ...

اصول درمان اعتیاد به مواد مخدر

درمان سوء مصرف مواد مخدر و الکل در بسیاری از محیط‌های مختلف با استفاده از انواع روش‌های رفتاری و دارویی ارائه می‌شود. بسیار با اهمیت است که ترک مواد مخدر ...

اعتیاد

مواد اعتیادآور از هزاران سال پیش مورد استفاده بشر بوده اند و بر اساس اسناد تاریخی و نقوش لوح های کهن در مصر و یونان باستان از بوته های خشخاش ...

اعتیاد به حلال ها و درمان آن

مصرف مواد استنشاقی یک نمونه خفیف از وابستگی به مواد مخدر است. بنابراین هر چند ممکن است مرحله سم زدایی در آن مورد نیاز نباشد، ولی تمرکز اقدامات برای دفع ...

اعتیاد به مواد مخدر و درمان

درمان و حل مسئله مدار و هیجان مدار بیماری اعتیاد به مواد مخدر می توانند به عنوان روش های مداخله ای مؤثری برای ارتقای سلامت روانشناختی معتادان دارای اعتیاد به ...

اعتیاد به کدئین

کدئین یک داروی ضد درد است که برای درمان دردهای خفیف تا متوسط استفاده می شود و به شدت اعتیاد آور است. اگر چه برخی از مردم تصور می کنند ...

انواع اعتیاد

افرادی که دچار اعتیاد رفتاری هستند معمولاً درگیر مواد مخدر می شوند. این افراد خودشان به چیزی اعتیاد دارند، از برقراری رابطه صمیمانه هراس دارند و دچار وسواس های شدید ...

انواع مواد اعتیادآور

اعتیاد یا وابستگی به مواد مخدر عبارت است از نیاز و میل شدید جسمانی و روانی برای مصرف مواد مخدر به منظور ایجاد تغییراتی که به آن نشئه می گویند. ...

اوپیات

اوپیات یا مواد افیونی به گروهی از مواد مخدر گفته می شود که از گیاه خشخاش به دست می آیند. مصرف این دسته از مواد مخدر در ایران بسیار بالاست و ...

اوردوز چیست

هیچ درمان تأیید شده ای برای مصرف بیش از حد مواد افیونی وجود ندارد. با این حال، داروهایی وجود دارند که می‌توانند به کاهش یا تثبیت علائم حیاتی بالا مانند ...