بوپرنورفین

بوپرنورفین داروی مخدری است که تحریک کننده (آگونیست) نسبی گیرنده مورفینی مو(mu) و بازدارنده (آنتاگونیست) قوی گیرنده مورفینی کاپا kappa است و هیچ اثری روی گیرنده های دلتا(delta) ندارد. این دارو ...

بوپرنورفین چیست

بوپرنورفین برای درمان وابستگی و اعتیاد به مواد افیونی استفاده می شود. بوپرنورفین متعلق به گروهی از داروها است که به آنتاگونیست های آگونیست مخدر مخلوط گفته می شود و ...

بوپره نورفین

ماده افیونی نیمه صناعی،به شدت چربی دوست،مشتق از تبائین بوده 50-25 برابر قوی تر از مورفین است. اثر ضد درد و دیگر آثار CNS تقریباً مشابه مورفین است. اثر ضد دردmg ...

بوپره نورفین چیست

شروع درمان نگهدارنده با بوپره نورفین هم مصرف کنندگان هروئین و مواد افیونی و هم افرادی که در برنامه نگهدارنده با متادون هستند، می توانند از بوپره نورفین استفاده کنند. ...

ترک اعتیاد با بوپرنورفین

بوپرنورفین اولین دارویی برای درمان اعتیاد است که می تواند در مطب های پزشک تجویز شود و درمان کامل اعتیاد را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و می تواند ...

ترک بوپرنورفین

قرص بوپرنورفین یا B2، داروی آرام بخش و مسکن بسیار قوی است که امروزه برای درمان ترک اعتیاد در اکثر مراکز و کلینیک های درمانی و ترک اعتیاد تجویز می ...

درمان نگهدارنده با بوپره نورفین

بوپره نورفین برای درمان اعتیاد به مواد افیونی تجویز می شود. بوپره نورفین متعلق به دسته ای از داروها به نام آگونیست- آنتاگونیست مواد افیونی است. بوپره نورفین به کاهش ...