اعتیاد به آبسترال

اثرات کوتاه مدت ناشی از استفاده نادرست آبسترال می تواند مشکلات زیادی ایجاد کند، اگر کنترل نشود، اثرات طولانی مدت می تواند بسیار آسیب زاتر باشد. درمان زود هنگام اعتیاد ...

اعتیاد به حلال ها و درمان آن

مصرف مواد استنشاقی یک نمونه خفیف از وابستگی به مواد مخدر است. بنابراین هر چند ممکن است مرحله سم زدایی در آن مورد نیاز نباشد، ولی تمرکز اقدامات برای دفع ...

اعتیاد به فنتانیل

فنتانیل حاوی دارویی به نام فنتانیل سیترات است. فنتانیل یک داروی مسکن قوی است و متعلق به گروهی از داروها به نام اپیوئیدها است. پاستیل فنتانیل با اپلیکاتور یکپارچه سیستمی ...

اعتیاد به مواد مخدر و درمان

درمان و حل مسئله مدار و هیجان مدار بیماری اعتیاد به مواد مخدر می توانند به عنوان روش های مداخله ای مؤثری برای ارتقای سلامت روانشناختی معتادان دارای اعتیاد به ...

چرخه اعتیاد

ناآگاهی از خطرات ناشی از مصرف مواد مخدر بسیار مهم است. شما با خطرات مصرف مواد مخدر آشنا شده اید. همان طور که ملاحظه کردید عوارض متعدد و وخیم و ...

داروی خطرناک ترامادول

باید بدانیم ترامادول اعتیادآور است. اگر خارج از دوز تجویزی به مصرف ترامادول بپردازید، احتمال اعتیاد به ترامادول افزایش خواهد یافت. در صورت ایجاد وابستگی و اعتیاد، حتماً باید نسبت ...

ماهیت اعتیاد

اولین قدم در جستجوی کمک برای ترک اعتیاد معمولاً این است که با کسی در مورد احساس خود صحبت کنید. اگر شما فردی هستید که با مشکل اعتیاد به مواد ...