تشنج درمانی الکتریکی یا الکتروشوک درمانی

الکتروشوک درمانی یا (Electroconvulsive therapy (ECT یکی از روش های درمان موثر در روانپزشکی است. در این روش بیمار تحت بیهوشی عمومی قرار گرفته و جریان های ضعیف عبوری از ...

مانیا

اختلال مانیا یا شیدایی یکی از اختلالات خلقی است که بیمار احساس عدم تسلط بر خلقش را دارد و به همین دلیل در زندگی روزمره دچار مشکلات فراوانی می شود. ...