اختلال دیس تایمی یا افسرده خویی

اختلال دیس تایمی(Dysthymia) یا کج‌خلقی نوعی اختلال خلقی مزمن است که در دسته بندی اختلالات افسردگی قرار می گیرد. این اختلال از اختلال افسردگی اساسی شدت کمتری دارد، اما مزمن‌تر ...

افسردگی

همه ی افراد گاهی بی حوصله و غمگین می شوند و به گفته ی عامیانه افسرده می شوند ولی این نشانه ها و حالات با بیماری افسردگی فرق می کنند.