اعتیاد به سیگار

سیگار از برگ خشک و خرد شده توتون تشکیل می شود که آن را درون یک کاغذ نازک پیچیده و در انتهای آن یک فیلتر قرار می دهند. سیگار هزاران ...

انواع مختلف اعتیاد به سیگار

در برخی مراحل ممکن است تحت تأثیر دوستان مدرسه یا همکارشان قرار بگیرند. شاید این گونه فکر کنید که اگر یک نخ سیگار را امتحان کنند و ببینند که طعم ...

ترک دخانیات

دلایل بسیار زیادی برای ترک دخانیات وجود دارد. شناخت نحوه تأثیر دخانیات بر فرد و عزیزانش و همچنین فواید ترک دخانیات می تواند از دلایل بسیار محکم برای ترک دخانیات ...

دخانیات

دود دخانیات به تمام اعضای بدن آسیب می رساند. شما می توانید با ترک دخانیات، کنترل سلامت خود را در دست بگیرید. هنگامی که مصرف دخانیات را ترک می کنید، ...

سیگار الکترونیکی (ویپ)

بسیاری از بزرگسالان برای ترک سیگار از سیگار الکترونیکی استفاده می کنند. با این حال، اکثر مصرف کنندگان سیگار الکترونیکی سیگار کشیدن را ترک نمی کنند و در عوض از ...

همه چیز در مورد نیکوتین

مصرف سیگار به دلیل نیکوتینی که در آن وجود دارد بسیار خطرناک است. نیکوتین سم بسیار قوی است که به تمام ارگان های بدن آسیب می رساند و قدرت اعتیاد ...