اختلال الکلیسم

اعتیاد به الکل یا همان الکلیسم، سالانه تعداد زیادی از افراد را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. بسیاری از افراد در هر گوشه جهان از نوشیدنی‌های الکلی مصرف می‌کنند، اعتیاد ...

اعتیاد به الکل

اعتیاد به الکل یک بیماری کشنده است که با ولع و وسوسه مداوم همراه است و افزایش تحمل به مشروب، وابستگی جسمی ‌و از دست دادن کنترل نوشیدن الکل مشخص ...

الکل و عوارض آن

مشکلات و مضرات مصرف الکل زمانی مشخص می شود که مصرف الکل از حد متوسط بیشتر شده و به سمت زیاد برود. الکل یک روانگردان با خاصیت اعتیادآوری بالاست در ...

تقسیم بندی اختلال الکلیسم

به طور کلی اعتیاد به الکل خیلی سریع اتفاق نمی افتد ولی به هر حال یک فرد الکلیک نمی تواند بدون مصرف مداوم الکل زنده بماند. اختلال الکسیم در دسته ...

درمان اعتیاد به الکل

مصرف نوشیدنی های الکلی، به ویژه به میزان زیاد و سنگین، یک عامل خطر برای بسیاری از مشکلات سلامتی است و بنابراین، سهم عمده ای در بار جهانی بیماری دارد. ...

درمان سوء مصرف الکل

اختلال مصرف الکل در واقع یک بیماری مغزی است. الکل باعث تغییراتی در مغز می شود که ترک مصرف الکل کارکرد آن را دشوار می کند. اگر تشخیص پزشک اختلال ...

سم زدایی الکل

اگر چه در هر مورد استاندارد نیست، اما این امکان وجود دارد که تیم درمانی و پزشکان، شما را به عنوان کاندیدای یک یا چند دارویی که برای کاهش یا ...

نوشیدنی الکلی چیست

الکل در دو مرحله بدن را تحت تأثیر قرار می دهد. در مرحله اول با مصرف الکل، احساس آرمیدگی و نشاط در فرد ایجاد می شود. در مرحله بعد با ...

وابستگی و سوء مصرف الکل

پژوهشگران مختلف، عمدتاً بر اساس ویژگی‌های پدیدار شناختی، سعی کرده‌اند وابستگی به الکل را به انواع مختلف تقسیم‌بندی کنند. در یک طبقه‌بندی جدید، ذکر شده است که در وابستگی به ...