اختلالات روانی

اختلالات روانی دارای طیف گسترده ای از بیماری های روانی است که غالباً غیرعادی، آزار دهنده و یا غیر قابل درک می باشد که ناشی از تعارضات درونی مابین هیجان ...

پارانویا

پارانویا حالتی است که فرد در آن بطرز شکنجه آوری مراقب سلامت جانی و مالی خود است و مدام اضطراب آن را دارد که عواملی بیرونی، طبیعی یا ماوراء طبیعی ...