اختلال دوقطبی

همانطور که از نام این بیماری پیداست، در این بیماری دو حال و وضعیت روانی برای بیمار وجود دارد. در این بیماری، فرد بیمار دچار تغییرات شدید خلقی و رفتاری ...

اختلال شخصیت وسواسی‌-‌جبری

اختلال وسواسی جبری به صورت گروه مختلفی از علایم تظاهر می کند که شامل افکار مزاحم، آداب وسواسی اشتغالات ذهنی و وسواس های عملی هستند. این وسواس های عملی یا فکری ...

اختلالات روانی

اختلالات روانی دارای طیف گسترده ای از بیماری های روانی است که غالباً غیرعادی، آزار دهنده و یا غیر قابل درک می باشد که ناشی از تعارضات درونی مابین هیجان ...

پارانویا

پارانویا حالتی است که فرد در آن بطرز شکنجه آوری مراقب سلامت جانی و مالی خود است و مدام اضطراب آن را دارد که عواملی بیرونی، طبیعی یا ماوراء طبیعی ...