اختلال اسکیزوافکتیو

اختلال اسکیزوافکتیو یکی از اختلالات روانی است که با تفکرهای غیرطبیعی و احساسات نامشخص همراه است. این بیماری به نام عاطفه گسیختگی شناخته می شود و بیمار دچار نوسانات عاطفی ...

اختلال دوقطبی

همانطور که از نام این بیماری پیداست، در این بیماری دو حال و وضعیت روانی برای بیمار وجود دارد. در این بیماری، فرد بیمار دچار تغییرات شدید خلقی و رفتاری ...

اختلالات خلقی

اختلالات خلقی طیف وسیعی از اختلالات را شامل می شود که خلق مرضی و آشفتگی های روانی مختلفی در آن دیده می شود. بیماران ممکن است خلق بالایی داشته باشند ...

اضطراب

اضطراب پدیده ای محوری است که نظریات روان پزشکی زیادی حول آن شکل گرفته است. بنابراین اصطلاح «اضطراب» در نظریه ی روان پزشکی و نیز در تحقیقات متمرکز بر علوم ...

اعتیاد به مواد مخدر و الکل

افرادی که از مواد مخدر یا الکل سوء استفاده می کنند اغلب این کار را به عنوان راهی برای کنار آمدن با تجربیات، خاطرات یا رویدادهایی انجام می دهند که ...

افسردگی

همه ی افراد گاهی بی حوصله و غمگین می شوند و به گفته ی عامیانه افسرده می شوند ولی این نشانه ها و حالات با بیماری افسردگی فرق می کنند.

سندرم روان پریشی تخفیف یافته

سندرم روان پریشی تخفیف یافته یک طبقه تشخیصی جدید است. مشخصه این سندرم علائم روان پریشی تحت آستانه در حدی خفیف تر از اختلالات روان پریشی است که اغلب در ...