اخبار

مصاحبه شبکه BBC فارسی با دکتر بختیاری سه شنبه 21 خرداد ساعت 22

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
با توجه به گسترش مصرف مواد مخدر، بویژه گل و ماری جوانا در بین جوانان و نوجوانان، شبکه BBC فارسی در یک مصاحبه با دکتر شهرام حسام بختیاری به گفتگو ...