اخبار

گفتگوی شبکه BBC فارسی با دکتر بختیاری

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
به گفته ی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران صرفاً مواد مخدر از مرزها وارد نمی شود و بسیاری از مواد مخدر جدید در آشپزخانه های داخلی تولید می ...