اخبار

مصاحبه بی بی سی فارسی با دکتر بختیاری در مورد مصرف گل در دانش آموزان

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
روز سه شنبه 21 خرداد 1398 شبکه BBC فارسی در برنامه 60 دقیقه در گفتگوی اختصاصی با دکتر شهرام حسام بختیاری مدیر کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی به بررسی ...