اخبار

مصاحبه زنده تلویزیون ایران اینترنشنال با دکتر بختیاری

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصاحبه زنده تلویزیون ایران اینترنشنال با دکتر شهرام حسام بختیاری بختیاری

مصاحبه شبکه BBC فارسی با دکتر بختیاری سه شنبه 21 خرداد ساعت 22

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
با توجه به گسترش مصرف مواد مخدر، بویژه گل و ماری جوانا در بین جوانان و نوجوانان، شبکه BBC فارسی در یک مصاحبه با دکتر شهرام حسام بختیاری به گفتگو ...