مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

اصطلاحات مربوط به اعتیاد (بخش اول)

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اصطلاحات معمولی که در زمینه اعتیاد به مواد مخدر در بین مردم رایج است مانند انواع وابستگی ها، تحمل، ترک اعتیاد و علائم ترک اعتیاد را به صورت گسترده برای ...

چگونه پس از ترک مواد مخدر زندگی بسازیم

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
برای درمان اعتیاد به مواد مخدر و داشتن زندگی پاک و سالم مراجعه به یک کلینیک بازپروری و ترک مواد مخدر تنها اولین قدم است. تغییر واقعی زمانی شروع می‌شود ...

درد و رنج ناشی از اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
پیشگیری از اعتیاد به معنای پیشگیری اولیه از فرآیند منجر به اعتیاد، شامل گرایش به مصرف مواد مخدر، مصرف آزمایشی مواد مخدر، مصرف گاهگاهی مواد مخدر، سوء مصرف و وابستگی ...

مشکل واقعی ترک سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
شما باید به خودتان و خانواده تان لطف کنید و سیگار را ترک کنید. بهترین و مطمئن ترین راه ترک سیگار مراجعه به کلینیک های معتبر ترک اعتیاد است. وابستگی ...

ضرورت مراقبت مستمر از فرزندان در مقابل مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اگر درمان ترک اعتیاد بیمار شما برنامه یک طرح مراقبت مداوم ارائه نمی دهد، پس شما و فرزندتان باید حتماً یک برنامه پشتیبانی را با کمک یک مشاور یا پزشک ...

استفاده روز افزون الکل و مواد مخدر در سراسر جهان

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در سال های اخیر نگاه قهری صرف در مبارزه با مواد مخدر و مصرف آن عوض شده و علاوه بر مبارزه جدی و بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر به ...

اطلاعات مورد نیاز در مورد مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
داشتن اطلاعات در زمینه های مختلف همیشه مفید بوده است. ممکن است شرایطی ایجاد شود که در زمینه اعتیاد به مواد مخدر و ترک آن با یکسری واژه ها و ...

قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
کمبود تحقیقات جامع و علمی، ناکافی بودن گزارشی در مورد اختلال مصرف مواد مخدر به دلیل رویکرد جرم گرایانه و انگ اجتماعی بالا و نگاه امنیتی به مسئله از جمله ...

اضطراب و اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
چه اضطراب شما را به سمت مصرف مواد مخدر سوق داده باشد و چه مصرف مواد مخدر شما را مضطرب کرده باشد، شما باید هر دو مورد را درمان کنید. ...

شش ویژگی شخصیتی که با اعتیاد مرتبط است

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
شخصیت معتاد به شخصیتی گفته می شود که احتمال بیشتری دارد به مصرف مواد مخدر معتاد شود. افراد با شخصیت اعتیاد آور را می توان با چندین ویژگی شناسایی کرد. ...

جلسات در روان درمانی ترک اعتیاد چگونه است

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
علل زمینه‌ای اعتیاد بیشتر ژنتیکی و محیطی است. ساختار ژنتیکی یک فرد می‌تواند او را مستعد رفتارهای هیجان‌طلبانه‌تر و در مقابل اعتیاد آسیب‌پذیرتر کند. رویدادهای زندگی مانند تروما، استرس و ...

روان درمانی متمرکز بر مقابله با اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
هدف اصلی مشاوره و درمان اعتیاد، رسیدگی به علل زمینه‌ای بیماری برای جلوگیری از عود اعتیاد است. تحقیقات در سی سال گذشته منجر به پیشرفت هایی در درمان رفتاری مبتنی ...